We dragen verantwoording.
Voor een gezonde toekomst.

In onze moderne kassen heersen optimale omstandigheden. Optimaal gebruik van water en energie is voor ons vanzelfsprekend. Onze WKK`s leveren stroom terug op het energienet.

We werken volgens de voorschriften van GLOBALGAB.